Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.43.2019
Przedmiot postępowania: dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – III postępowanie.
Rodzaj postępowania: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Data ogloszenia: 2019-10-25
Termin składania ofert: 2019-11-04
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Powiązane pliki

Osoba odpowiedzialna: Iwona Gadomska-Dysy

Wyślij link z tym przetargiem