Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.35.2021
Przedmiot postępowania: Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń IV piętra i wybranych pomieszczeń parteru, w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Damrota 16
Rodzaj postępowania: Robota budowlana
Tryb postępowania: art. 25 ust. 1 Specustawy
Data ogloszenia: 2021-08-26
Termin składania ofert: 2021-09-10
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Czaja

Wyślij link z tym przetargiem