Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o zamówieniach

Nazwa i adres zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
Numer postępowania: BA.I.272.35.2021
Przedmiot postępowania: Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń IV piętra i wybranych pomieszczeń parteru, w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Damrota 16
Rodzaj postępowania: Robota budowlana
Tryb postępowania: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp
Data ogloszenia: 2021-08-26
Termin składania ofert: 2021-09-10
Link do platformy ezamawiający: Przejdź

Powiązane pliki

Nazwa pliku Wielkość Data publikacji Pobierz
odpowiedź na pytania 35-2021 504.81 KB 2021-09-06 09:03:56
Modyfikacja SWZ 35-2021 549.19 KB 2021-09-07 09:43:34
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 400.98 KB 2021-09-09 09:54:44
informacja z otwarcia ofert 10.09.2021r 180.72 KB 2021-09-10 12:34:46
ogłoszenie o wykonaniu umowy 57.45 KB 2022-02-09 07:09:14
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i ofertach odrzuconych 53.76 KB 2021-09-30 13:46:11
ogłoszenie o wyniku postępowania 35-2021 62.85 KB 2021-10-19 09:13:58
Ogłoszenie o zamówieniu 35-2021 104.21 KB 2021-08-26 13:24:28
SWZ 35-2021 1.22 MB 2021-08-26 13:24:40
SWZ 35-2021 ver.edytowalna 151.65 KB 2021-08-26 13:24:57
załącznik nr 6 - BIOZ 302.02 KB 2021-08-26 13:25:39
załącznik nr 6 - Specyfikacja Techniczna 468.08 KB 2021-08-26 13:26:15
zał. nr 6 - IE 1,2 465.72 KB 2021-08-26 13:27:17
załącznik nr 6 - IE 3,4,5,6 1007.44 KB 2021-08-26 13:27:47
załącznik nr 6 - PW opis 1.04 MB 2021-08-26 13:28:12
zał. nr 6 - 1_INSTALACJA_WENTYLACJI-RZUT_IV_PIETRA 105.58 KB 2021-08-26 13:29:35
zał. nr 6 - 2_INSTALACJA_WENTYLACJI-RZUT_DACHU 85.97 KB 2021-08-26 13:30:04
zał. nr 6 - 3_INSTALACJA_CHLODZENIA_FREONOWEGO-RZUT_IV_PIETRA 97.33 KB 2021-08-26 13:30:25
zał. nr 6 - 4_INSTALACJA_CHLODZENIA_FREONOWEGO-RZUT_DACHU 54.54 KB 2021-08-26 13:30:46
zał. nr 6 - 5_INSTALACJA_CHLODZENIA_FREONOWEGO-RZUT_PARTERU 171.69 KB 2021-08-26 13:31:06
zał. nr 6 - 6_PROWADZENIE_INSTALACJI_W_KORYTARZU-PRZEKROJ 40.91 KB 2021-08-26 13:31:27
zał. nr 6 - 7_POMPA_CIEPLA_SCHEMAT_INSTALACJI_K9 154.85 KB 2021-08-26 13:31:48
zał. nr 6 - 8_POMPA_CIEPLA_SCHEMAT_INSTALACJI_K10 162.34 KB 2021-08-26 13:32:05
zał. nr 6 - 9_GRUPA STEROWANIA 50.27 KB 2021-08-26 13:32:28
zał. nr 6 - 10_POMPA_CIEPLA_SCHEMAT_ELEKTRYCZNY_K9 56.54 KB 2021-08-26 13:32:47
zał. nr 6 - 11_POMPA_CIEPLA_SCHEMAT_ELEKTRYCZNY_K10 58.81 KB 2021-08-26 13:33:11
zał. nr 6 - Tabelaryczne zestawienie materiałów 205.08 KB 2021-08-26 13:34:02
zał. nr 6 - Opis techniczny - PW went i klim 1.27 MB 2021-08-26 13:34:37

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Czaja

Wyślij link z tym przetargiem