Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
Zakup nowego systemu kolejkowego do BOK-u Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Bielsku-Białej oraz Częstochowie BA.I.272.13.2018 2018-06-25 2018-07-06
Zorganizowanie i obsługa Punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców na potrzeby realizacji projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” realizowanego w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. BA.I.272.6.2019 2019-03-18 2019-03-29
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. BA.I.272.13.2019 2019-05-16 2019-07-01
Utworzenie i prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców na potrzeby realizacji projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” realizowanego w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji– II postępowanie BA.I.272.12.2019 2019-07-16 2019-08-05
Dostawa materiałów biurowych, urządzeń biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.24.2019 2019-07-29 2019-08-30
Dostawa materiałów biurowych dla Wydziału Rozwoju Regionalnego. BA.I.272.38.2019 2019-10-03 2019-10-07
Dostawa materiałów biurowych dla Wydziału Rozwoju Regionalnego. BA.I.272.39.2019 2019-10-03 2019-10-07
zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów na potrzeby realizacji działania VI. „Wsparcie w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim” w ramach Projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji BA.I.272.34.2019 2019-10-08 2019-10-21
Dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – II postępowanie. BA.I.272.35.2019 2019-10-04 2019-10-14
dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – III postępowanie. BA.I.272.43.2019 2019-10-25 2019-11-04
Wykonanie rekonstrukcji czterech płaskorzeźb pn.: „Alegoria Województwa Śląskiego” oraz montaż w pierwotnym miejscu, w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 - postępowanie nr 2 BA.I.272.5.2020 2020-01-24 2020-02-03
Dostawa urządzeń biurowych i informatycznych BA.I.272.6.2020 2020-04-03 2020-05-08
Dostawa urządzeń do kontroli autentyczności dokumentów. BA.I.272.14.2020 2020-05-26 2020-06-30
Dostawa pojazdu specjalnego oraz wyposażenia na potrzeby Straży Granicznej. BA.I.272.9.2020 2020-04-10 2020-05-15
Dostawa samochodu na potrzeby prowadzonych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach działań mających na celu przeciwdziałanie i reagowanie na zagrożenie związane z COVID-19. BAI.272.2.12.2020 2020-06-02 2020-06-09
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych BA.I.272.13.2020 2020-06-03 2020-07-06
Dostawa mebli dla ŚUW BA.I.272.8.2020 2020-07-07 2020-07-15