Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
Zakup nowego systemu kolejkowego do BOK-u Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Bielsku-Białej oraz Częstochowie BA.I.272.13.2018 2018-06-25 2018-07-06
Zorganizowanie i obsługa Punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców na potrzeby realizacji projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” realizowanego w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. BA.I.272.6.2019 2019-03-18 2019-03-29
Utworzenie i prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców na potrzeby realizacji projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” realizowanego w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji– II postępowanie BA.I.272.12.2019 2019-07-16 2019-08-05
Dostawa materiałów biurowych dla Wydziału Rozwoju Regionalnego. BA.I.272.38.2019 2019-10-03 2019-10-07
Dostawa materiałów biurowych dla Wydziału Rozwoju Regionalnego. BA.I.272.39.2019 2019-10-03 2019-10-07
zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów na potrzeby realizacji działania VI. „Wsparcie w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim” w ramach Projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji BA.I.272.34.2019 2019-10-08 2019-10-21
Dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – II postępowanie. BA.I.272.35.2019 2019-10-04 2019-10-14
dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – III postępowanie. BA.I.272.43.2019 2019-10-25 2019-11-04
Dostawa urządzeń biurowych i informatycznych BA.I.272.6.2020 2020-04-03 2020-05-08
Dostawa urządzeń do kontroli autentyczności dokumentów. BA.I.272.14.2020 2020-05-26 2020-06-30
Dostawa samochodu na potrzeby prowadzonych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach działań mających na celu przeciwdziałanie i reagowanie na zagrożenie związane z COVID-19. BAI.272.2.12.2020 2020-06-02 2020-06-09
Zorganizowanie i obsługa punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców spoza UE w Oddziale ŚUW w Częstochowie, realizowanego w ramach projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji BA.I.272.31.2020 2020-11-02 2020-11-10
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz datowników, numeratorów, wymiennych poduszek do pieczątek, uchwytów biurowych do pieczątek, automatów i materiałów do wykonywania pieczątek BA.I.272.20.2020 2020-08-28 2020-09-29
Przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników i stażystów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2021 i 2022 roku. BAI.272.30.2020 2020-11-09 2020-11-17
Przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników i stażystów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2021 i 2022 roku – postępowanie nr II. BAI.272.37.2020 2020-11-18 2020-11-26
usługa telekomunikacyjna telefonii ruchomej, obejmująca nagrywanie połączeń przychodzących i wychodzących na służbowych telefonach komórkowych pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BAI.272.18.2020 2020-06-18 2020-06-18
Dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach BA.I.272.27.2020 2020-11-06 2020-11-16
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem, dostawą materiałów eksploatacyjnych i systemem zarządzająco-monitorującym. BA.I.273.43.2020 2020-12-29 2021-02-01
Usługa telekomunikacyjna telefonii ruchomej wraz z dostawą kart SIM oraz usługi, obejmującej nagrywanie połączeń przychodzących i wychodzących na służbowych telefonach komórkowych dla ŚUW w Katowicach BA.I.272.6.2021 2021-03-18 2021-03-30
Remont wybranych pomieszczeń obiektu pogotowia ratunkowego zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Stanisława Konarskiego 26 na potrzeby zintegrowanej dyspozytorni medycznej - postępowanie nr 2 BA.I.272.13.2021 2021-05-15 2021-06-01
Zakup multimedialnego stołu konferencyjnego dla Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej oraz 65 szt. słuchawek oraz poduszek i kabli do słuchawek dla Wydziału Powiadamiania Ratunkowego BAI.272.14.2021 2021-06-18 2021-06-28
Dostawa mebli do pomieszczeń dyspozytorni medycznej w Gliwicach przy ul. Stanisława Konarskiego 26 BA.I.272.11.2021 2021-05-21 2021-06-02
Dostawa multimedialnego stołu konferencyjnego dla Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej oraz 150 szt. słuchawek oraz poduszek i kabli do słuchawek dla Wydziału Powiadamiania Ratunkowego BAI.272.25.2021 2021-07-21 2021-07-29
Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadania: „Adaptacja pomieszczeń w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Damrota 16 na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców”. BAI.272.20.2021 2021-07-09 2021-07-19