Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Informacja z otwarcia ofert

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
Usługa przeglądów oraz konserwacji urządzeń i systemów przeciwpożarowych – II postępowanie BA.I.272.38.2022 2022-07-15 2022-07-25
Dostawa niszczarek dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego BAI.272.30.2022 2022-07-22 2022-08-23
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa wewnętrznego, zabytkowego dźwigu osobowego nr 5 w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach” w branży konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej. BA.I.272.42.2022 2022-08-19 2022-08-29
Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji: „Budowa nowego budynku dla potrzeb Centrum Ratownictwa 112 przy ul. Kocura w Katowicach” BA.I.272.39.2022 2022-08-18 2022-08-26