Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Informacja z otwarcia ofert

Postępowania prowadzone przez:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Przedmiot postępowania Nr postępowania Data ogłoszenia Termin składa ofert
Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji: „Budowa nowego budynku dla potrzeb Centrum Ratownictwa 112 przy ul. Kocura w Katowicach” BA.I.272.39.2022 2022-08-18 2022-08-26
Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Damrota 16 na potrzeby Wydz. SO wraz z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz montażem dźwigu osobowego” 3 postępowanie z prawem opcji BA.I.272.63.2022 2022-09-26 2022-10-17
Zakup sprzętu i urządzeń sieciowych BA.I.272.57.2022 2022-10-11 2022-10-20
Zakup central alarmowych BA.I.272.54.2022 2022-09-20 2022-10-25
Dostawa materiałów biurowych BA.I.272.61.2022 2022-10-21 2022-11-03