Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Samodzielne stanowisko pracy do spraw prowadzenia postępowań sprawdzających oraz organizacji szkoleń

Alicja Kulawik

tel. (32) 207-73-36

fax. (32) 207-72-78

pn@katowice.uw.gov.pl

Zakres działania:

  • prowadzenie postępowań sprawdzających mających na celu wydanie poświadczenia bezpieczeństwa,
  • organizacja oraz prowadzenie szkoleń z zakresu zasad ochrony informacji niejawnych,
  • prowadzenie wykazu osób zatrudnionych, które posiadają dostęp do informacji niejawnych,
  • prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja wykazu stanowisk, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych,
  • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrzengo poszerzonych postępowań sprawdzających,
  • przygotowywanie dokumentacji pozwalającej na wydanie przez Wojewodę upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".