Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli i obsługi komisji dyscyplinarnej

Justyna Warzecha

  tel. (32) 207-73-36, (32) 207-73-35

    fax. (32) 207-72-78

     pn@katowice.uw.gov.pl

 Zakres działania

  • prowadzenie Punktu przetwarzania materiałów zastrzeżonych,
  • organizowanie i przeprowadzanie kontroli z zakresu przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych,
  • opracowywanie planów  oraz sprawozdań z kontroli,
  • sporządzanie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej,
  • prowadzenie obsługi wspólnej komisji dyscyplinarnej,
  • opracowywanie dokumentacji wspólnej komisji dyscyplinarnej,
  • protokołowanie posiedzeń wspólnej komisji dyscyplinarnej.