Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Kierownik Kancelarii Tajnej

Luiza Bielska

          tel. (32) 207-73-39

            fax. (32) 207-72-78

           pn@katowice.uw.gov.pl

 Zakres działania:

  • prowadzenie Kancelarii Tajnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  • udostępnianie i ewidencjonowanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,
  • prowadzenie bieżącej kontroli obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim,
  • organizacja i koordynacja cyklicznych przeglądów materiałów niejawnych przechowywanych w Kancelarii Tajnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod kątem ich przydatności i aktualności,
  • współpraca z KWP w Katowicach w zakresie przekazywania materiałów niejawnych,
  • doradztwo i instruktaż w sprawie zasad ochrony informacji niejawnych,
  • opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych, regulujących ochronę informacji niejawnych,
  • wydawanie i rozliczanie dzienników ewidencyjnych.