Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego i planowania ochrony informacji niejawnych

Mariola Formowicz

          tel. (32) 207-73-37

           fax. (32) 207-72-78

           pn@katowice.uw.gov.pl

 Zakres działania:

  • pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  • opracowywanie SWB, PBE odrębnie dla każdego systemu przetwarzającego informacje niejawne w Urzędzie oraz w jednostkach podporządkowanych w zakresie ochrony informacji niejawnych Wojewodzie Śląskiemu,
  • bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania sieci i systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa systemów,
  • kontrola przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji,
  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych,
  • zarządzanie bezpieczeństwem zasobów informatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych.