Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Kampania Rzecznika Praw Pacjenta

 

Informujemy o kolejnej edycji kampanii społecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. „Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina”. Kampania ta skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej.

 

Elementy kampanii zostały podzielone na 3 spoty internetowe dotyczące m.in. praw pacjenta:

  1. do informacji, do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
  2. do intymności i godności, do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
  3. do dokumentacji medycznej.

 

Wszystkie elementy kampanii można obejrzeć na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta (www.bpp.gov.pl) w dziale „Dla Pacjenta”, zakładka: Edukacja – poznaj swoje prawa, Kampanie społeczne, Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina lub bezpośrednio pod linkiem:https://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/edukacja-poznaj-swoje-prawa/kampanie-spoleczne/kampania-rzecznik-praw-pacjenta-przypomina/