Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia zarządza serwisem internetowym www.zdrowie.gov.pl. Informacje umieszczone na portalu skupiają się na najważniejszych zagadnieniach  związanych z możliwością uzyskania dofinansowania oraz zarządzania funduszami europejskimi w sektorze zdrowia w ramach:

 

- Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

- Programu Wiedza Edukacja Rozwój

- Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 

Serwis zawiera m.in. informację o planowanych naborach, szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów, dokumenty, poradniki, aktualne wydarzenia oraz efekty projektów. Biorąc pod uwagę, że fundusze europejskie są największym zewnętrznym źródłem wsparcia różnych podmiotów funkcjonujących w systemie, portal zdrowie.gov.pl jest przeznaczony także dla podmiotów z naszego regionu. Potencjalni beneficjenci  z województwa śląskiego mogą się ubiegać o dofinansowanie swoich przedsięwzięć z programów dedykowanych zdrowiu.

 

W przypadku pytań dotyczących serwisu, proszę o kontakt z Panią Dorotą Bielawską (mail: d.bielawska@mz.gov.pl; tel. 22 5300395) lub z Panem Tomaszem Banachowiczem ( mail: t.banachowicz@mz.gov.pl; tel. 22 5300202)

 

 

Pragnę poinformować, że w dniu 25 stycznia 2017r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs pn. Realizacja programów dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształtowania pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków. Program finansowany jest  ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).