Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Punkt informacyjno-doradczy zintegrowany z infolinią dedykowany obywatelom Ukrainy oraz obywatelom innych krajów państw trzecich

utworzony w ramach projektu nr 5/14-2022/OG-FAMI pt.: „Wsparcie integracji uchodźców z Ukrainy oraz obywateli państw trzecich w województwie śląskim” realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

W punkcie dostępni są specjaliści z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców.

Zakres porad:

  • udzielanie ogólnych informacji dotyczących możliwości i sposobu legalizacji pobytu w Polsce;
  • udzielanie informacji dotyczących dokumentacji wymaganej do legalizacji pobytu;
  • pomoc przy wypełnianiu wniosków;
  • informowanie o prawach i obowiązkach cudzoziemców podczas ich pobytu w Polsce wynikających z ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Punkt informacyjno - doradczy w Oddziale w Częstochowie zlokalizowany jest w pokojach nr 11 (parter), 138 oraz 135 (I piętro) przy ulicy Sobieskiego 7.

Godziny otwarcia punktu:

Poniedziałek: 07:30-15:30

Wtorek: 07:30-18:00

Środa: 07:30-15:30

Czwartek: 07:30-15:30

Piątek: 07:30-15:30

Infolinia jest czynna:

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

we wtorki od 7:30 do 18:00
pod numerem telefonu nr 34 378 22 22

UA

Інформаційно-консультативний пункт, на якому діє  гаряча лінія , створений для громадян України та громадян інших третіх країн  в рамках проекту № 5/14-2022 / OG-FAMI "Підтримка інтеграції біженців з України та громадян третіх країн до Сілезького воєвoдства", що реалізується в рамках програми Національного фонду притулку, міграції та інтеграції.

У пункті доступні консультації фахівців з легалізації перебування іноземців.

 Об'єм  консультацій  та допомоги в пункті обслуговування клієнтів включає в себе наступне

  • надання загальної інформації про можливість і спосіб легалізації перебування в Польщі;
  • надання інформації про документацію, необхідну для легалізації пребування ;
  • допомога при заповненні заявок;
  • інформування про права та обов'язки іноземців під час їх перебування в Польщі, які обумовлені Законом  про іноземців та Законом про заохочення зайнятості на ринку праці.

Інформаційно-консультативний пункт  філії  в місті Ченстохова розташований  за адресою : вулиця Собеськего, 7 кабінети № 11 (перший поверх), 138 і 135 (другий  поверх)

 

Розклад роботи :

Понеділок: 07: 30-15: 30

Вівторок: 07:30-18: 00

Середа: 07: 30-15: 30

Четвер: 07: 30-15: 30

П'ятниця: 07: 30-15: 30

 

Гаряча лінія працює:

з понеділка по п'ятницю з 7:30 до 15: 30

по вівторках з 7:30 до 18: 00

за телефоном 34 378 22 22