Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Punkt informacyjno-doradczy zintegrowany z infolinią dedykowany obywatelom Ukrainy oraz obywatelom innych krajów państw trzecich

utworzony w ramach projektu nr 5/14-2022/OG-FAMI pt.: „Wsparcie integracji uchodźców z Ukrainy oraz obywateli państw trzecich w województwie śląskim” realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

W punkcie dostępni są specjaliści z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców.

Zakres porad:

  • udzielanie ogólnych informacji dotyczących możliwości i sposobu legalizacji pobytu w Polsce;
  • udzielanie informacji dotyczących dokumentacji wymaganej do legalizacji pobytu;
  • pomoc przy wypełnianiu wniosków;
  • informowanie o prawach i obowiązkach cudzoziemców podczas ich pobytu w Polsce wynikających z ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Punkt informacyjno - doradczy w Oddziale w Częstochowie zlokalizowany jest w pokojach nr 11 (parter), 138 oraz 135 (I piętro) przy ulicy Sobieskiego 7.

Godziny otwarcia punktu:

Poniedziałek: 07:30-15:30

Wtorek: 07:30-18:00

Środa: 07:30-15:30

Czwartek: 07:30-15:30

Piątek: 07:30-15:30

Infolinia jest czynna:

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

we wtorki od 7:30 do 18:00
pod numerem telefonu nr 34 378 22 22