Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Działania będą polegać na przygotowaniu i przeprowadzeniu w województwie różnego typu kursów języka i kultury polskiej, w których uczestniczyć będą przedstawiciele środowisk obcojęzycznych z różnych krajów spoza Unii Europejskiej.

 

Planowane są następujące kursy językowe: 

            a) semestralny kurs języka polskiego;
            b) kurs przygotowawczy do studiów w języku polskim;    
            c) intensywny kurs języka polskiego;
            d) miesięczny kurs językowo – adaptacyjny;
            e) kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego;
             f) warsztaty, seminaria i spotkania z udziałem zaproszonych obcokrajowców, przeznaczone dla nauczycieli i grona pedagogicznego uczących w szkołach na terenie województwa śląskiego.


Każdy kurs językowy (w tym kurs językowo – adaptacyjny) dopełniony zostanie bogatą ofertą zajęć seminaryjnych, spotkań tematycznych (muzycznych, poetyckich, filmowych) i wycieczek edukacyjnych.

Poszczególne działania pozwolą uczestnikom rozwinąć umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz pogłębić wiedzę o Polsce i polskiej kulturze – w ten sposób używanie języka polskiego zostanie dodatkowo sfunkcjonalizowane, stanie się kluczem do uczestnictwa w kulturze i w codziennym życiu. W programie kursu znajdą się zajęcia lektoratowe z języka polskiego, seminaria tematyczne dotyczące szeroko rozumianej kultury polskiej oraz bogaty program kulturalny obejmujący m.in. wyjścia do teatrów, projekcje filmowe, spotkania z ważnymi dla rozwoju polskiej kultury osobami, a także wyjazdy edukacyjne (wycieczki). Uczestnicy będą mogli przełożyć uzyskaną wiedzę na aspekty praktyczne.Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.