Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Kursy kierowane będą do cudzoziemców z państw trzecich, którzy dopiero przyjechali do Polski i chcą poznać podstawy funkcjonowania w polskiej rzeczywistości. Zajęcia będą odbywały się w   formie  prelekcji, konwersatoriów na wybrane tematy związane z historią, ekonomią, geografią, wiedzą o Polsce połączoną z wyjazdami o charakterze edukacyjnym w najciekawsze miejsca w województwie śląskim. W ramach kursu w każdym miesiącu przeprowadzona zostanie również odpowiednia liczba seminariów poświęconych wartościom i prawom obowiązującym w Polsce.
Kursy te prowadzone będą w połączeniu z kursami języka polskiego.Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.