Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi został powołany Zarządzeniem Wojewody Śląskiego 9 lutego 2015 roku.
Prace nad jego powołaniem rozpoczęły się późną jesienią 2014 roku. Miały one charakter konsultacyjny i służyły wypracowaniu optymalnej formuły przyszłych działań. Wojewoda Śląski zaprosił do współpracy przedstawicieli służb, administracji oraz organizacji pozarządowych.

Głównym celem powołanego przez Wojewodę Śląskiego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi jest usprawnienie procesów informacji i prewencji o procederze handlu ludźmi oraz wsparcie i reintegracja ofiar na terenie województwa śląskiego. 
W jego skład wchodzą przedstawiciele: Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Policji, Straży Granicznej, Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego, Stowarzyszenia dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej „PoMoc”, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Państwowej Inpekcji Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Śląskiego Kuratorium Oświaty.

Czytaj więcej..