Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zgodnie z art. 138 Konstytucji:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje ordery i odznaczenia.

 

Artykuł 2. ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992 roku (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z pozn. zm.) stanowi, że Prezydent RP nadaje ordery i odznaczenia z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  1. ordery – Prezesa Rady Ministrów lub kapituł orderów,
  2. odznaczenia – Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych lub wojewodów.

Wojewoda może występować do Prezydenta RP o nadanie odznaczeń osobom związanym z obszarem województwa miejscem zamieszkania, pracy lub działalności.

Formularze wniosków:

- o nadanie orderu lub odznaczenia,

- o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę.

Wojewoda przedstawia Prezydentowi RP wnioski o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Formularz wniosku:

RODO - Klauzula informacyjnaKontakt z Oddziałem: 32 20 77 334