Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Jednym z zadań Oddziału do Spraw Współpracy z Instytucjami i Mniejszościami Narodowymi  jest wydawanie zaświadczeń o posiadaniu osobowości prawnej przez wyznaniowe osoby prawne i o organie uprawnionym do jej reprezentowania, potwierdzanie przejścia z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa na własność kościelnych osób prawnych oraz potwierdzanie odbioru powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną.



Kontakt z Oddziałem: 32 20 77 350