Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

GODZINY UDZIELANIA PORAD PRZEZ SPECJALISTÓW w CZĘSTOCHOWIE

budynek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział w Częstochowie

ul. Sobieskiego 7

pok. Nr 11

telefon: 34 378 21 60 

mail: fami-punkt-czestochowa@katowice.uw.gov.pl

Specjaliści z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców

 Poniedziałek:

Wtorek:

Środa:

Czwartek:

Piątek:

 07:30-15:30 

07:30-18:00

07:30-15:30

07:30-15:30

07:30-15:30


Obsługa odbywa się poprzez:
-  zgłoszenie się Klienta do biura

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.