Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku Wojewoda Śląski rozpoczął realizację dwóch projektów w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (nabór ograniczony nr  7/2017/OG-FAMI):

 1. Projekt nr 28/7-2017/OG-FAMI pt. "Udoskonalenie istniejącej infrastruktury przyjmowania obywateli państw trzecich w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie"- więcej informacji tutaj,

 2. Projekt nr 29/7-2017/OG-FAMI pt. "Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz obywateli państw trzecich poprzez wdrożenie systemu kolejkowego usprawniającego obsługę klienta oraz podniesienie kompetencji językowych pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego"- więcej informacji tutaj.


Od dnia 1 października 2018 roku Wojewoda Ślaski rozpoczął realizację kolejnego projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (nabór ograniczony 8/2017/OG-FAMI), pt.:"Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim" - więcej informacji tutaj.


Od dnia 19 sierpnia 2019 roku Wojewoda Śląski rozpoczął realizację projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (nabór ograniczony 10/2019/OG-FAMI), pt.:"Podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz obywateli państw trzecich w województwie śląskim" - więcej informacji tutaj.

 Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 


Nowy punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców

25 listopada 2020 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Oddział w Częstochowie uruchomiony został Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców spoza UE (aktualne godziny pracy punktucurrent working hours of the pointвремя работы пункта, графiк роботи пункту) utworzony w ramach projektu pt.:"Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim", który realizowany jest w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (nabór ograniczony 14/8-2017/OG-FAMI) - więcej informacji tutaj.

 

Spot filmowy dotyczący projektu "Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim" (projekt nr 14/8 0 2017 / OG - FAMI):

https://www.youtube.com/watch?v=w9zMlJ6fvTs      

                

 

Informacja

Dyżury prawnika w punkcie informacyjno-doradczym dla cudzoziemców spoza UE wyjątkowo odbędzie się w dniu 23.10.2020r. w godzinach od 11.30 do 15.30.

 

                                                                                                                                                                    Katowice, 20 kwietnia 2020r.

 

WAŻNA INFORMACJA !

W związku z obecną sytuacją w Polsce związaną z pandemią  koronawirusa Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej będzie świadczył porady w trybie zdalnym. Specjaliści punktu będą udzielali porad i będą dostępni pod numerami telefonów:
                                                        32-207-71-33 oraz 32-606-33-77,


jak również pod adresem e-mail: fami-punkt@katowice.uw.gov.pl

w godzinach zgodnych z harmonogramem dostępnym w poniższym linku:

https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow/harmonogram-wrzesien-2021-8


Porad udzielać będą następujący specjaliści:

- specjaliści z zakresu legalizacji pobytu w Polsce

- psycholog

- prawnik

- asystent kulturowy

- doradca zawodowy

- tłumacz języka: angielskiego, rosyjskiego oraz ukraińskiego

MORE INFORMATION IN ENGLISH YOU WILL FIND HERE

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ МОЖНО НАЙТИ ЗДЕСЬ

ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ – НАТИСНІТЬ ТУТ.

........................................................................................

                                                                                                                                                                                 Katowice, 31 marca 2020r.

WAŻNA INFORMACJA !

  

Szanowni Państwo,

                Administrator danych osobowych Wojewoda Śląski - Śląski Urząd Wojewódzki  w Katowicach z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25, niniejszym informuje o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w związku z obsługą programu „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim”.

W wyniku włamania na serwer w dniu 26 marca 2020 r. nastąpiła kradzież danych osobowych cudzoziemców - beneficjentów programu. Włamywacze przejęli bazę danych zawierającą dane osobowe tj. imię i nazwisko, narodowość oraz seria i numer paszportu. Istnieje ryzyko ujawnienia ww. danych i wykorzystywania ich bez zgody osób uprawnionych. Możliwymi konsekwencjami naruszenia jest nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych w celu m. in. kradzieży tożsamości poprzez próbę podrobienia dokumentu paszportowego lub  podszywania się pod organ państwowy w celu wyłudzenia pieniędzy.

Aby zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami zaistniałego naruszenia Wojewoda Śląski zaleca aby osoby, których dane dotyczą, podjęły kroki minimalizujące negatywne ryzyko opisanego nieuprawnionego pozyskania danych przede wszystkim poprzez zachowanie szczególnej ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu oraz jeśli to możliwe podjęły próbę wymiany dokumentu paszportowego. Podjęcie tych działań ma na celu zabezpieczenie danych osobowych przed ich niewłaściwym wykorzystaniem.

Wojewoda Śląski aby zapewnić właściwą ochronę danych osobowych oraz w celu niedopuszczenia do zaistnienia podobnych naruszeń danych dokona weryfikacji ataku oraz wdroży nowe rozwiązania oparte na pseudonimizacji danych. Administrator danych osobowych powiadomił, odpowiednie organy o zdarzeniu oraz o podjętych środkach zaradczych.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Punktem informacyjno-doradczym dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej tel. 032 606 33 77 lub Inspektorem Danych Osobowych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Mariuszem Warkoczyńskim pod numerem tel. 032 20 77 975, e-mail: iod@katowice.uw.gov.pl.

Niniejszy komunikat został przygotowany zgodnie z wymogami artykułu 34 ust. 3 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.

Information in English

Информация на русском языке


                                                                                                                                                                                         ........................................................................................


Informujemy, że w ramach realizacji Projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI pn. "Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim", dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, dotyczącego działania VI. "Wsparcie w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim" jest możliwość wzięcia udziału w warsztatach z zakresu:

 • edukacja interkulturowa dla przedstawicieli szkół (z terenu województwa śląskiego) pracujących z uczniami cudzoziemcami,
 • nauczanie języka polskiego jako obcego dla nauczycieli języka polskiego oraz klas I-III i przedszkoli z województwa śląskiego pracujących z uczniami cudzoziemcami,

 Uczestnicy mogą wziąć udział w jednym warsztacie z powyższego zakresu.


Warsztaty w 2020 roku będą realizowane w następujących terminach:

 • edukacja interkulturowa: 18 marca, 22 kwietnia, 20 maja, 10 listopada oraz 2 grudnia (formularz zgłoszenia do pobrania tutaj),
 • nauczanie języka polskiego jako obcego: 23 kwietnia, 21 maja, 12 listopada oraz 3 grudnia (formularz zgłoszenia do pobrania tutaj).

 Zastrzega się, iż z uwagi na ograniczoną liczebność grup warsztatowych (25 osób) o ostatecznym przydziale danej osoby na dany termin decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie udziału proszę potwierdzić poprzez przekazanie w terminie do 24 lutego 2020 r. skanu wypełnionego i podpisanego „Formularza zgłoszenia udziału w warsztacie” na  adres poczty elektronicznej: dylusb@katowice.uw.gov.pl (osoba do kontaktu: Pani Barbara Dylus pracownik Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 32/20-77-832).........................................................................................


INFORMACJA O URUCHOMIENIU INFOLINII DLA CUDZOZIEMCÓW

 

Dnia 31 stycznia 2020 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach uruchomiona została infolinia dedykowana obywatelom państw trzecich.

 

Katowice tel. 32 606 32 32    email: cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl

Częstochowa tel. 34 378 22 22  email: cudzoziemcy.czestochowa@katowice.uw.gov.pl

Bielsko-Biała 33 813 63 36  email: cudzoziemcy.bielsko@katowice.uw.gov.pl

 

 

Infolinia jest czynna:

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

we wtorki do 7:30 do 18:00


Infolinia została utworzona w ramach realizowanego przez Wojewodę Śląskiego projektu nr 2/10-2019/OG-FAMI pt. „Podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz obywateli państw trzecich w województwie śląskim” realizowanego w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji (nabór ograniczony nr 10/2019/OG-FAMI).

Na infolinii można uzyskać informacje w sprawach cudzoziemców spoza UE w zakresie ich legalizacji pobytu oraz wykonywania pracy w Polsce.


Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

........................................................................................

Zaproszenie
................................................................................................................


INFORMACJA

 OTWARCIE PUNKTU INFORMACYJNO-DORADCZEGO DLA CUDZOZIEMCÓW

 

W dniu 3 września 2019 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozpoczął działanie Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców utworzony w ramach projektu pt.:"Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim", który realizowany jest w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Punkt jest zlokalizowany w Biurze Obsługi Klienta (stanowiska 7 i 8 ) oraz w pokoju numer 133 w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ulicy Jagiellońskiej 25.

WIECEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ TUTAJ.

MORE INFORMATION IN ENGLISH YOU WILL FIND HERE


БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ МОЖНО НАЙТИ ЗДЕСЬ

ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ – НАТИСНІТЬ ТУТ.

                                                         .................................................................................................................


Informujemy, ż 8 października 2019 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów na potrzeby realizacji działania VI. „Wsparcie w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim” w ramach Projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim”.
Węcej informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty na stronie internetowej zamawiającego:
https://www.katowice.uw.gov.pl/zamowienia/ogloszenia-o-zamowieniach/9469d630-e9ca-11e9-b07e-6325861132f4.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                .................................................................................................................


Informujemy, że w ramach realizacji Projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI pn. "Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim", dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, dotyczącego działania VI. "Wsparcie w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim" ogłasza się nabór uczestników warsztatów z zakresu edukacji interkulturowej  dla przedstawicieli szkół (z terenu województwa śląskiego) pracujących z uczniami cudzoziemcami (formularz zgłoszenia do pobrania tutaj) oraz uczestników warsztatów z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego(formularz zgłoszenia do pobrania tutaj).
Zgodnie z założeniami Projektu, przeprowadzenie warsztatów dla grup uczestników realizowane będzie w okresie od XI.2019r. do V.2020r. oraz od X.2020r. do VI.2021r.. Planowane jest przeprowadzenie łącznie po 14 wartsztatów z każdego z ww. zakresów, w grupach liczących po 25 uczestników.

Zgłoszenie udziału prosimy potwierdzić poprzez przekazanie w terminie do 16 września 2019r. skanu wypełnionego i podpisanego "Formularza zgłoszenia udziału w warsztatach" na adres poczty elektronicznej: dylusb@katowice.uw.gov.pl (osoba do kontaktu: Pani Barbara Dylus - pracownik Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 32/ 20-77-832).

O kwalifikacji do udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Program warsztatów zostanie udostępniony zakwalifikowanym uczestnikom w późniejszym terminie.

.................................................................................................................

Informujemy, że w dniu 16 lipca br. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i obsługę Punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców na potrzeby realizacji projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” realizowanego  w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- postępowanie nr BI.I.272.12.2019:

Strona internetowa zamawiającego: https://www.katowice.uw.gov.pl/zamowienia/ogloszenia-o-wynikach-postepowan/75b05920-a7d0-11e9-9287-55251e06b602


.................................................................................................................

Informujemy, że w dniu 18 marca br. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i obsługę Punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców na potrzeby realizacji projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” realizowanego  w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- postępowanie nr BI.I.272.6.2019:

Strona internetowa zamawiającego: https://www.katowice.uw.gov.pl/zamowienia/ogloszenia-o-zamowieniach/f42daa80-496f-11e9-a430-bf4f91ef4b6d


Platforma Market Planet: https://oneplace.marketplanet.pl/zapytania-ofertowe-przetargi/-/rfp/view/711476/zorganizowanie-i-obsluga-punktu-informacyjno-doradczego-dla-cudzoziemcow-na-potrzeby-realizacji-projektu-pt-wsparcie?_7_WAR_organizationnoticeportlet_redirect=https%3A%2F%2Foneplace.marketplanet.pl%2Fzapytania-ofertowe-przetargi%2F-%2Frfp%2Fcat

.................................................................................................................Kurs języka polskiego dla obcokrajowców
.................................................................................................................
 


Zaproszenie na konferencję wystosowane przez Wojewodę Sląskiego - tutaj.


Więcej informacji nt. konferencji tutaj..................................................................................................................

Wojewoda Śląski ogłasza

Nabór do Grupy roboczej

 

zajmującej się na terenie województwa śląskiego sprawami integracji cudzoziemców w ramach realizacji Projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

 § 1

 

Celem naboru jest wyłonienie instytucji zajmujących się na terenie województwa śląskiego sprawami  cudzoziemców, których przedstawiciele będą uczestniczyć w spotkaniach grupy roboczej powołanej w celu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk oraz podnoszenia jakości świadczonych usług w sprawach dotyczących integracji cudzoziemców. Funkcjonowanie Grupy roboczej stanowi jedno z zadań , realizowanych w ramach Projektu 14/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” dofinansowanym ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, które ma na celu stworzenie forum współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się sprawami cudzoziemców na terenie województwa śląskiego.

 § 2

 

 1. Do złożenia zgłoszenia uprawnione są instytucje państwowe, samorządowe i społeczne, które zajmują się sprawami cudzoziemców na terenie województwa śląskiego.
 2. W zgłoszeniu należy wskazać działania jakie instytucja w okresie ostatnich 3 lat podejmowała/podejmuje na rzecz cudzoziemców.
 3. Zgłoszenie musi być podpisane przez osobę (osoby) statutowo upoważnioną/e do składania w imieniu podmiotu oświadczeń woli.
 4. Kserokopie dokumentów muszą być podpisane za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

 § 3

 

Udział przedstawiciela instytucji w ramach grupy roboczej odbywa się nieodpłatnie.

 § 4

 

Termin realizacji zadania obejmuje okres od 01.04.1018 r. do 31.03.2021r. Spotkania grupy roboczej odbywać się będą co najmniej raz na kwartał w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25. 

 

 § 5

 

 1. Termin składania zgłoszeń ustala się do 23 marca 2018 r.
 2. Decyzję o wyborze instytucji podejmuje Wojewoda Śląski.
 3. Od podjętych decyzji podmiotowi nie przysługuje odwołanie.

 § 6

 

Dokumenty należy składać w zaklejonych, opisanych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem: Nabór do Grupy roboczej zajmującej się na terenie województwa śląskiego sprawami integracji cudzoziemców w ramach realizacji Projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (Katowice, ul. Jagiellońska 25, Biuro Obsługi Klienta, pokój 161 stanowisko 23 i 24) lub przesłać pocztą na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul.
Jagiellońska 25
40-032 Katowice.

Przy zgłoszeniach przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 § 7

 

 

Wykaz wyłonionych instytucji zostanie ogłoszony  na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach www.katowice.uw.gov.pl w miejscu, w którym znajdują się informacje dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

 

 § 8

 

Wojewoda Śląski zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyn.
                                                                                                         .................................................................................................................


 
Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.