Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

 Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania  powierzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”.

 O stypendia oraz nagrody ubiegać się mogą dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, którzy: są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce, są uczniami szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, do dnia 1 kwietnia 2020 r. osiągnęli wiek 10 lat lub nie ukończyli 18  roku życia, realizują swoje  zainteresowania przynajmniej w jednej z dziedzin: nauki ścisłe, nauki humanistyczne, sztuki plastyczne, muzyka instrumentalna, śpiew ( różne formy muzyki ), taniec ( różne formy tańca ), sport.

 Karta zgłoszeniowa (do pobrania tutaj) wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia ucznia powinna zostać przesłana na adres organizatora w terminie do dnia 15 września 2020 roku ( liczy się data stempla pocztowego ).

 Tekst regulaminu konkursu (do pobrania tutaj) oraz karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami dostępne są również w mediach społecznościowych: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce na FACEBOOK i @roma_center na Twitterze oraz od maja 2020 r. na stronie internetowej romacenter.vizz.pl


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ogłoszenie Wojewody Śląskiego zapraszające przedstawicieli społeczności romskiej z województwa śląskiego do udziału w pracach Komisji opiniującej wnioski złożone na rok 2020 w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” .


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nabór wniosków do Programu integracji społeczności romskiej

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w 2019 roku zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Tekst Programu oraz informacje dotyczące udzielania dotacji w 2019 roku na realizację zadań są dostępne na stronie: http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/-pro/10794,Informacja-na-temat-zasad-postepowania-w-sprawach-dotyczacych-udzielania-w-2019-.html.

Wszelkich niezbędnych informacji w powyższych sprawach udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ( nr tel. 32 20 77 351 lub 350 ).


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz dotacji celowych na realizację w 2018 r. zadań Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020