Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zasady wydawania przez Ministra Rozwoju Regionalnego opinii zgodnie z art. 20a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 

Wojewoda śląski ogłasza, że wnioski o wydanie opinii co do zasadności finansowania z dotacji celowej budżetu państwa działań z zakresu polityki rozwoju stanowiących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego lub wysyłać na adres: Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice w nieprzekraczalnym terminie do 1 sierpnia danego roku.
Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie rekomendujemy, aby w terminie do 15 lipca danego roku został złożony program inwestycji celem jego uzgodnienia.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (tel.: (32) 20 77 174, e-mail: be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl)

 

Zasady wydawania opinii oraz wzory dokumentów znajdują się na dole strony.

Kategoria: RW - Zasady wydawania przez Ministra Rozwoju Regionalnego opinii zgodnie z art. 20a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Zasady wydawania opinii w trybie art. 20a uzppr 47.72 KB 2017-06-13 08:33:31
Wzór wniosku o zapewnienie finansowania z art.20a uzppr 62 KB 2017-06-13 08:34:02
Formularz programu inwestycji - art. 20a uzppr 30.5 KB 2017-07-18 14:42:16
Analiza potrzeb projektu - art. 20a uzppr 26.5 KB 2017-07-18 14:42:58