Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Maluch+ 2022-2029


 

 

 

W związku z zaleceniem ministra właściwego do spraw rodziny informujemy wszystkich Ostatecznych Obiorców Wsparcia zakwalifikowanych w pierwszym naborze wniosków do Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022 – 2029 o braku zagrożenia niewypłacalności środków programu.

 

Umowy ws. przekazania dofinansowania na zadania polegające na tworzeniu miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 zostaną zawarte do końca listopada 2023 r. O możliwości ich zawarcia zostaną Państwo poinformowani odrębnym trybem .

 

#FunduszeUE,  #FunduszeEuropejskie, #NextGenerationEU


AKTUALIZACJA

wzorów umów ws. przekazania dofinansowania na zadania polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wraz z załącznikami dla jst oraz podmiotów innych niż jst (stan na 7 września 2023 r.)

 

Wzory umów ws. przekazania dofinansowania na zadania polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obowiązują dla naboru ogłoszonego 19 stycznia 2023 r. oraz dla naborów ciągłych wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Maluch+ 2022-2029.

 

W § 6 ust. 7 wzoru umowy dla podmiotów niepublicznych wskazane zostały zasady i formy wnoszenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy ws. przekazania dofinansowania.

Poniżej zamieszczono, celem zapoznania się:

  1. Zarządzenie nr 291/23 Wojewody Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia procedury przyjmowania, zatwierdzania oraz zwrotu zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów w sprawie przekazywania dofinansowania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2022-2029.
  2. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027: ZAŁĄCZNIK NR 2. STANDARDY DOSTĘPNOŚCI DLA POLITYKI SPÓJNOŚCI 2021-2027.

 

Proszę na bieżąco śledzić aktualizacje dokumentów publikowanych pod wskazanym adresem:

 https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-rozwoju-i-wspolpracy-terytorialnej/maluch-2022-2029

 

UWAGA! Pliki umieszczone są na dole strony!

 


Kategoria: Maluch+ 2022-2029

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Wzór umowy na funkcjonowanie miejsc opieki - jednostka samorządu terytorialnego - stan na 8 maja 2023 r. (wersja pdf) 840.35 KB 2023-07-14 13:17:51
Wzór umowy na funkcjonowanie miejsc opieki - jednostka samorządu terytorialnego - stan na 8 maja 2023 r. (wersja ZIP) 356.62 KB 2023-07-14 13:18:36
Wzór umowy na funkcjonowanie miejsc opieki - podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego - stan na 8 maja 2023 r. (wersja pdf) 4.14 MB 2023-07-14 13:19:19
Wzór umowy na funkcjonowanie miejsc opieki - podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego - stan na 8 maja 2023 r. (wersja ZIP) 604.4 KB 2023-07-14 13:19:53
3 - KLAUZULA_INFORMACYJNA_MALUCH 2022-2029 Wojewoda (stan 26.01.2023 r.) 20.89 KB 2023-07-14 11:55:20
wzór umowy na tworzenie miejsc opieki INNE NIŻ JST stan na 7.09.2023 (PDF) 3.07 MB 2023-09-07 12:25:42
wzór umowy na tworzenie miejsc opieki INNE NIŻ JST stan na 7.09.2023 (ZIP) 1.83 MB 2023-09-07 12:26:54
skan zarządzenia Wojewody Śląskiego 291_23 513.68 KB 2023-09-07 12:27:24
wzór umowy na tworzenie miejsc opieki JST stan na 12.09.2023 (PDF) 11.81 MB 2023-09-12 13:18:25
wzór umowy na tworzenie miejsc opieki JST stan na 12.09.2023 (ZIP) 1.82 MB 2023-09-12 13:19:09
wzór umowy na tworzenie miejsc opieki JST stan na 30.11.2023 (ZIP) 1.81 MB 2023-11-30 07:40:44
ZAŁĄCZNIK NR 2. STANDARDY DOSTĘPNOŚCI DLA POLITYKI SPÓJNOŚCI 2021-2027 18.67 MB 2023-11-30 07:41:34
wzór aneksu do umowy na tworzenie miejsc opieki JST stan na 30.11.2023 (ZIP) 1.09 MB 2023-11-30 07:51:09