Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


 

BEZPIECZNA+ - OGŁOSZENIE WYNIKÓW DODATKOWEGO NABORU

 

Szczegółowe informacje o wynikach konkursu znajdują się na dole strony!


Informacja o dodatkowym naborze wniosków

 

Wojewoda Śląski zaprasza organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły (oprócz przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych) do składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”. Celem programu jest wsparcie w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach.Wnioski można składać do 31 grudnia 2017 roku do Kuratorium Oświaty w Katowicach (uwaga: decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Katowicach).Dokumenty programowe znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://men.gov.pl/pl/zwiekszanie-szans/program-bezpieczna
 

Szczegółowe informacje o naborze oraz wzór wniosku o udzielenie wsparcia znajdują się na dole strony!

 

Szczegółowe informacje o naborze oraz wzór wniosku o udzielenie wsparcia znajduje się na stronie internetowej śląskiego Kuratorium Oświaty: https://kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/rzadowy-program-wspomagania-bezpieczna-dodatkowy-nabor/

 


 

BEZPIECZNA+ - OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

Szczegółowe informacje o wynikach konkursu znajdują się na dole strony!

 


Informacja o naborze wniosków

 

Wojewoda śląski zaprasza i przypomina organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły (z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych) o składaniu wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

 

Wnioski należy składać w terminie do 1 czerwca 2017 r. do Kuratorium Oświaty w Katowicach (uwaga: decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Katowicach).

 

Dokumenty programowe znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://men.gov.pl/pl/zwiekszanie-szans/program-bezpieczna.

 

Szczegółowe informacje o naborze oraz wzór wniosku o udzielenie wsparcia znajdują się na dole strony!

 

Szczegółowe informacje o naborze oraz wzór wniosku o udzielenie wsparcia znajdują się również na stronie internetowej Śląskiego Kuratorium Oświaty: https://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=311&news=7471

Kategoria: RW - Bezpieczna + - III edycja 2017/2018

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Ogłoszenie o naborze - Śląskie Kuratorium Oświaty 76.5 KB 2017-04-26 13:44:05
Wzór wniosku Bezpieczna+ 137.5 KB 2017-04-26 13:45:44
Wykaz szkół do otrzymania wsparcia w ramach programu Bezpieczna+ 2017 236.12 KB 2017-08-24 14:44:57
Ogłoszenie o naborze dodatkowym - Śląskie Kuratorium Oświaty 70.5 KB 2017-08-24 14:46:32
Wzór wniosku Bezpieczna+ - nabór dodatkowy 137.5 KB 2017-08-24 14:47:27
Wykaz szkół do otrzymania wsparcia w ramach programu Bezpieczna+ 2018 355.82 KB 2018-04-25 10:34:43