Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenie o wynikach konkursu

 

Szczegółowe informacje znajdują się na dole strony!

 

Informacja o naborze wniosków

 

Wojewoda śląski zaprasza i przypomina organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły (z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych) o składaniu wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań w  ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

 

Wnioski należy składać w terminie do 1 czerwca 2016 r. do Kuratorium Oświaty w Katowicach (uwaga: decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Katowicach).

 

Dokumenty programowe znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://men.gov.pl/pl/zwiekszanie-szans/program-bezpieczna.

 

Szczegółowe informacje o naborze oraz wzór wniosku o udzielenie wsparcia znajdują się na dole strony!

 

Szczegółowe informacje o naborze oraz wzór wniosku o udzielenie wsparcia znajdują się również na stronie internetowej Śląskiego Kuratorium Oświaty: https://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=311&news=7471

Kategoria: RW - Bezpieczna + - II edycja 2016/2017

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Wykaz szkół do otrzymania wsparcia w ramach programu Bezpieczna+ 2016 395.42 KB 2017-06-21 11:43:55
Ogłoszenie o naborze - Śląskie Kuratorium Oświaty 69 KB 2017-06-21 11:49:10
Wzór wniosku Bezpieczna+ 137.5 KB 2017-06-21 11:49:39