Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Załącznik nr 3 do umowy

 

Szczegółowe informacje znajdują się na dole strony!

 

Ogłoszenie o wynikach konkursu

 

Szczegółowe informacje znajdują się na dole strony!

 

Informacja o naborze wniosków

 

Zapraszamy organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły, z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych, do składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

 

Wnioski należy składać w terminie do 15 września 2015 r. do Kuratorium Oświaty w Katowicach (uwaga: decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Katowicach).

 

Dokumenty programowe dla programu "Bezpieczna+" znajdują się na dole strony!

 

Dokumenty programowe znajdują się również na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://men.gov.pl/pl/zwiekszanie-szans/program-bezpieczna.

 

Szczegółowe informacje o naborze oraz wzór wniosku o udzielenie wsparcia znajdują się na dole strony!

 

Szczegółowe informacje o naborze oraz wzór wniosku o udzielenie wsparcia znajdują się również na stronie internetowej Śląskiego Kuratorium Oświaty: https://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=311&news=7471

Kategoria: RW - Bezpieczna + - I edycja 2015/2016

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Załącznik nr 3 do umowy - zestawienie dowodów poniesienia wydatków - Bezpieczna+ 32.5 KB 2017-06-21 12:18:43
Wykaz szkół do otrzymania wsparcia w ramach programu Bezpieczna+ 423.24 KB 2017-06-21 12:20:00
Uchwała ws. programu Bezpieczna+ 192.62 KB 2017-06-21 12:20:39
Rozporządzenie ws. realizacji programu Bezpieczna+ 721.66 KB 2017-06-21 12:23:18
Załącznik do uchwały 250.31 KB 2017-06-21 12:24:47
Ogłoszenie o naborze wniosków - Śląskie Kuratorium Oświaty 68.5 KB 2017-06-21 12:25:47
Wzór wniosku - Bezpieczna+ 137.5 KB 2017-06-21 12:26:28