Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Fundusz Dróg Samorządowych – nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2021

 

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021 na podstawie art. 21 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach http://bip.katowice.uw.gov.pl/fundusze/fds.html

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków o dofinansowanie oraz zakresem merytorycznym naboru, istnieje możliwość wysłania zapytania na adres poczty elektronicznej: prid@katowice.uw.gov.pl. Odpowiedzi będą przekazywane w terminie do 7 dni roboczych. Odpowiedzi na pytania udzielane będą wyłącznie po otrzymaniu pytania na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej. Odpowiedzi nie są udzielane telefonicznie.