Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wojewoda podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne.

W edycji 2019/2020 do wojewody śląskiego wpłynęło 228 wniosków szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wys. 1.858.780 zł.

Ocenie merytorycznej podlegało 208 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wys. 1.697.520 zł (8 wniosków zostało odrzuconych ze względów formalnych, 12 wniosków zostało wycofanych przez organy prowadzące).

Przyznany dla województwa śląskiego limit środków pozwolił na przyznanie dofinansowania 208 szkołom lub bibliotekom pedagogicznym.

Zestawienie wniosków wybranych do dofinansowania (załącznik nr 1) oraz wniosków niezakwalifikowanych ze względów formalnych (załącznik nr 2) zamieszczone są pod ogłoszeniem.

WAŻNE!

Wydatki na zakup nowości wydawniczych (zarówno dotacja jak i wkład własny) mogą być ponoszone po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

  • Jednostronne podpisanie umowy przez organ prowadzący nie oznacza, że umowa została zawarta. Datą zawarcia umowy jest jej podpisanie przez wojewodę lub osobę przez niego upoważnioną, czyli strony, która jako ostatnia podpisuje umowę i wpisuje datę jej zawarcia.
  • Pismo informujące o zwiększeniu przez wojewodę śląskiego planu dotacji jest przekazywane do podmiotu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Pismo to nie stanowi podstawy do ponoszenia wydatków.

Umowy o dofinansowanie będą zawierane po zwiększeniu przez ministra finansów budżetu wojewody.


Kategoria: NPRC - edycja 2019-2020

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Wnioski wybrane do dofinansowania 4.24 MB 2020-05-07 08:42:27
Wnioski niezakwalifikowane ze względów formalnych 479.82 KB 2020-05-07 08:42:44
wzór zał. nr 2 - zestawienie dowodów poniesienia wyd. NPRC - JST 27 KB 2021-01-14 10:35:18
wzór zał. nr 2 - zestawienie dowodów poniesienia wyd. NPRC - NP 28 KB 2021-01-14 10:35:44