Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Wzory załączników: nr 3 do umowy o dofinansowanie - zestawienie dowodów poniesienia wydatków - oraz nr 3a - oświadczenie - w ramach programu "Aktywna tablica" są do pobrania w wersji elektronicznej na dole strony.


Protokół z 27 września 2017 r. z kwalifikacji wniosków zgłoszonych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna tablica" wraz załącznikiem nr 1 do Protokołu - znajduje się na dole strony.


Aktywna tablica


19 lipca br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W ramach programu publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.
Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 224 mln zł z budżetu państwa, z czego 84 mln zł w 2017 r. oraz 70 mln zł w 2018 r. i 70 mln  zł w 2019 r. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.
Podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.


 

Kategoria: Aktywna tablica