Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Po 18 kwietnia 2021 r. nastąpi zakończenie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – oznacza to, że od 19 kwietnia 2021 r. instytucje opieki (żłobki, kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie) będą mogły znowu przyjmować dzieci (nie tylko te, których rodzice zostali ujęci w § 1 ust. 3 rozporządzenia z 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).