Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Uprzejmie informuje, że w dniu 8.09.2020 r. Pan Minister Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Komunikat w sprawie zamknięcia naboru wniosków na realizację resortowego Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Prowadzony nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” będzie trwał do dnia 30.09.2020 r. (decyduje data wpływu do Wojewody).

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresami:

 

  • Katarzyna Żurawska - inspektor wojewódzki, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

tel. 32 606 3220, zurawskak@katowice.uw.gov.pl