Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Mimo epidemii koronawirusa wciąż działają placówki wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. W trosce o bezpieczeństwo tych osób, na prośbę Pani Iwony Michałek - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej przygotował bazy danych, w których zawarto informacje dotyczące możliwości skorzystania na terenie województwa śląskiego z placówek zapewniających schronienie oraz jednostek oferujących poradnictwo specjalistyczne świadczone przy użyciu zdalnych środków komunikacji. Szczegółowe informacje zamieszczono poniżej.