Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021-2025

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT W 2021 R.

Nazwa pliku
1. P1 Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania 2021
2. P2 Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania 2021.
3. P3 Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania 2021.
4. P4 Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania 2021.