Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza konkurs skierowany do pracowników socjalnych realizujących projekty socjalne ukierunkowane na wzmocnienie i wsparcie rodziny w jej drodze do odzyskania poczucia własnej wartości i niezależności ( w okresie od 2019 r. do końca 2022 r.)