Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Komunikat w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Ojcostwo – Przygoda życia” 2023 r.

 

 

Wojewoda Śląski w dniu 18 kwietnia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w dniu 18 czerwca 2023 r.

 

Celem gry miejskiej „Przygoda z Tatą” jest wzmacnianie więzi rodzinnych, budowanie pozytywnego wizerunku ojca, promowanie zaangażowanego ojcostwa i aktywnego spędzania czasu ojców z dziećmi.

 

Do składania ofert Wojewoda zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Termin składania ofert – 21 dni od ogłoszenia konkursu.

 

Załączniki

 

Ogłoszenie o konkursie.

Załącznik 1 - Oświadczenie.

Załącznik 2 - Wzór oferty.

Załącznik 3 – Program.

Załącznik 4 - Wzór sprawozdania.

Załącznik 5 – Klauzula informacyjna.

Kategoria: Komunikat w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Ojcostwo – Przygoda życia” 2023 r.

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Ogłoszenie o konkursie. 26.19 KB 2023-04-18 17:46:01
Oświadczenie 14.56 KB 2023-04-18 17:47:35
Wzór oferty. 38.93 KB 2023-04-18 17:49:06
Program 43.34 KB 2023-04-18 17:49:50
Wzór sprawozdania. 20.51 KB 2023-04-18 17:52:25
Klauzula informacyjna. 14.31 KB 2023-04-18 17:53:05