Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - Edycja 2021 r.

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- Edycja 2021.


W 2021 roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 000 000 zł.

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Wnioski należy nadesłać listem poleconym do właściwego urzędu wojewódzkiego w terminie do 16 kwietnia 2021 roku (liczy się data stempla pocztowego - w woj. śląskim: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w godzinach pracy Urzędu do wystawionej przy wejściu do budynku Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 25 skrzynki podawczej, do której klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu).

Zachęcając Państwa do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - Edycja 2021, prosimy o zapoznanie się z dokumentami programowymi dostępnymi na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

-> przejdź do szczegółów konkursu

 

Kontakt telefoniczny:

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

32/20-77-831