Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w ramach Programu współpracy wojewody śląskiego z podmiotami niepublicznymi w zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.

WOJEWODA ŚLĄSKI OGŁASZA:

"OTWARTY KONKURS OFERT W 2020 R.”

REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z PODMIOTAMI NIEPUBLICZNYMI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2016-2020.