Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wymienione w punkcie 2 podpunkt 4 pliku Zasady zgłaszania strat rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2004 r. utraciło moc.

Określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.      (plik: Rozporządzenie dot. kosztorysów).

Kategoria: Zasady zgłaszania start - aktualizacja

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Wzór - Protokół strat 24.48 KB 2024-06-05 12:18:24
Wzór - Aneks do protokołu strat 21.15 KB 2024-06-05 12:19:07
Zasady zgłaszania strat 1.4 MB 2021-09-06 09:40:46
Rozporządzenie dot. kosztorysów 159.64 KB 2024-06-21 11:31:39