Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Kategoria: 1. klęski żywiołowe - pomoc dla samorządów

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Wzór oświadczeń do wniosku o dotację 51.5 KB 2017-04-19 11:25:44
Wzór zestawień rzeczowo-finansowych 237 KB 2017-04-19 11:26:06
Wzór protokółu końcowego odbioru zadania 41.5 KB 2017-04-19 11:26:34
Wytyczne MSWiA w sprawie zasad i trybu udzielania JST dotacji celowych dot. usuwania skutków klęsk żywiołowych z 13 kwietnia 2021 r. 1.9 MB 2021-04-16 10:01:37
2. Dokumenty niezbędne do przygotowania umowy z JST 45.5 KB 2021-04-16 12:12:03
3. Wzór wniosku o dotację 58.5 KB 2021-04-16 12:11:43
7. Wzór rozliczenia końcowego 52.5 KB 2021-04-16 12:11:20
Wzór - Protokół strat 24.48 KB 2021-09-06 09:38:32
Wzór - Aneks do protokołu strat 21.15 KB 2021-09-06 09:39:19