Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Kategoria: 2. klęski żywiołowe - pomoc dla samorządów

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Wytyczne - ruchy osuwiskowe ziemi - obowiązujące od 01.01.2016 r 506.47 KB 2017-04-19 11:29:00
Dokumenty niezbędne do przygotowania umowy z jednostką samorządu terytorialnego 36 KB 2017-04-19 11:29:23
Wzór wniosku o dotację 58.5 KB 2017-04-19 11:29:42
Oświadczenie o środkach finansowych jednostki przeznaczonych jako udział własny do zadania będącego przedmiotem wniosku 48.5 KB 2017-04-19 11:30:27
Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego 47 KB 2017-04-19 11:31:47
Wzór protokółu końcowego odbioru zadania 41.5 KB 2017-04-19 11:32:06
Rozliczenie końcowe 51 KB 2017-04-19 11:32:24
Plan finansowania 14.66 KB 2017-04-19 11:33:04
wzór protokołu strat 25.43 KB 2018-10-02 08:24:51
wzór aneksu do protokołu strat 37.86 KB 2018-10-02 08:23:32