Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Podstawy prawne:

  • art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  • § 3 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
  • Zarządzenie Nr 160/12 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim,
  • Zarządzenie Nr 245/13 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim.

 

Cele systemu:

  • wykrywanie zagrożeń,
  • ostrzeganie ludności,
  • utrzymanie w gotowości do rozwinięcia systemu wykrywania i alarmowania, w tym wojewódzkiego systemu syren alarmowych.

 

Organizacja systemu.

System Wczesnego Ostrzegania na terenie województwa śląskiego tworzą:

  • Wojewoda Śląski – na szczeblu województwa, na potrzeby realizacji zadań systemu w sytuacji wystąpienia zagrożeń i zdarzeń o charakterze ponadlokalnym,
  • starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu – na szczeblu powiatu,
  • burmistrzowie, wójtowie, prezydenci miast – na szczeblu gminy.

Zarządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie SWO

Zarządzenie Wojewody Śląskiego zmieniające zarządzenie w sprawie SWO