Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Rozpoczęła się procedura naboru projektów poprawy bezpieczeństwa przewidzianych do dofinansowania w 2023 r. w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” (MP z 2022 r. poz. 867).

 

Analogicznie jak w ubiegłym roku, na realizację Programu w 2023 r. w budżecie państwa została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 12.000.000 złotych.

Zgodnie z założeniami Programu na realizację projektów składanych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, podział rezerwy celowej budżetu państwa przedstawia się następująco:

  1. Cel szczegółowy nr 1 – Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – 11.000.000 zł;
  2. Cel szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania – 1.000.000 zł.

Na każdy projekt, zarówno w celu szczegółowym nr 1 jak i celu szczegółowym nr 2, przewidziana jest kwota do 100.000 zł.

Kategoria: Razem Bezpieczniej

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Pismo dot. naboru projektów 179.76 KB 2023-02-28 10:01:24
Uchwała i program Razem bezpieczniej 618.01 KB 2023-02-28 10:02:09
Załącznik nr 1 - wniosek o dofinansowanie 137 KB 2023-02-28 10:08:20
Załącznik nr 2 - oświadczenia 36.5 KB 2023-02-28 10:18:52