Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka – etap wojewódzki

Uprzejmie informujemy, że w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach zakończono procedurę wyboru projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysław Stasiaka na 2023 r.

Grupa robocza ds. oceny wniosków o dofinansowanie projektów lokalnych w ramach programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka oceniła wnioski nadesłane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Największą liczbę punktów uzyskały:

Cel szczegółowy nr 1 – Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa

 • Powiat Gliwicki „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską”
 • Miasto Racibórz „Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych”
 • Gmina Krzyżanowice „Bezpieczne przejście dla pieszych w Krzyżanowicach - infrastruktura oraz edukacja mieszkańców gminy
 • Gmina Czernichów „Budowa monitoringu wizyjnego w Gminie Czernichów w obrębie dróg publicznych z uwzględnieniem przejść dla pieszych, miejsc gromadzenia się osób przejawiających zachowania aspołeczne oraz okolic przedszkoli i szkół”
 • Miasto Ruda Śląska „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych przy ulicy Halembskiej oraz dostawa i montaż kamer monitorujących Górę Antonia i Trakt Rudzki w Rudzie Śląskiej”
 • Powiat Żywiecki „Przebudowa przejścia dla pieszych na DP 1444 S w rejonie Szkoły Podstawowej w Rycerce Dolnej”
 • Miasto Łaziska Górne „Zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej na terenie Miasta Łaziska Górne”
 • Miasto Wodzisław Śląski „Bezpieczny Krok - poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez modernizację przejścia dla pieszych w Wodzisławiu Śląskim”
 • Gmina Lubliniec „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego poprzez budowę nowych punktów kamerowych na budynku socjalnym w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 27”
 • Miasto Rydułtowy „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta Rydułtowy”

Cel szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania

 • Gmina Czechowice-Dziedzice „Seniorzy i dzieci - bezpieczni na drodze i w sieci”
 • Gmina Zawiercie „Czym skorupka za młodu nasiąknie… czyli Bezpieczne Zawiercie dzieciom i seniorom”

Powyższe projekty zostały przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w ramach sprawowania koordynacji i monitorowania Programu, wybierze projekty w oparciu o kryteria merytoryczne spośród wskazanych do dofinansowania przez wojewodów.

Kategoria: Razem Bezpieczniej

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Pismo w sprawie naboru projektów. 187.83 KB 2024-01-26 14:07:41
Wzór wniosku o dofinansowanie 138.5 KB 2024-01-26 14:08:11
Wzory oświadczeń 37 KB 2024-01-26 14:08:31
Uchwała i program Razem bezpieczniej 618.11 KB 2024-01-29 07:52:53