Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w oparciu o kryteria merytoryczne, dokonano wyboru projektów przewidzianych do dofinansowania w 2023 r. z rezerwy celowej zabezpieczonej na działania realizowane w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka.

 

Z województwa śląskiego dofinansowanie uzyskały:

  • Powiat Gliwicki, projekt pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2980S ul. Lignozy w Knurowie w rejonie połączenia z ul. Sztygarską”.
  • Miasto Racibórz, projekt pn. „Bezpieczni i świadomi mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych”.
  • Powiat Żywiecki, projekt pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na DP 1444 S w rejonie Szkoły Podstawowej w Rycerce Dolnej”.

https://www.gov.pl/web/mswia/rozstrzygniecie-konkursu-na-dofinansowanie-projektow-w-ramach-rzadowego-programu-ograniczania-przestepczosci-i-aspolecznych-zachowan-razem-bezpieczniej-im-wladyslawa-stasiaka-na-lata-2022-2024