Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Zadania Zespołu:

 • wydawanie w drugiej instancji decyzji, w sprawie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wojewódzkiego zespołu do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenie spraw przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • przeprowadzanie specjalistycznych badań, w tym psychologicznych, osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, na podstawie skierowań wystawionych odpowiednio przez lekarzy lub psychologów członków zespołów orzekających o niepełnosprawności,
 • gromadzenie i przetwarzanie danych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności,
 • wyrażanie zgody na powołanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i ustalenie jego obszaru działania,
 • wydawanie dla członków powiatowych zespołów d/s orzekania o niepełnosprawności zaświadczeń uprawniających do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • sprawowanie nadzoru nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności przez:
  • kontrolę zgodności orzeczeń z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • kontrolę prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  • szkolenie członków powiatowych zespołów,
  • udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.