Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

RSO to platforma hybrydowa Telewizji Polskiej działająca w oparciu o technologię wykorzystującą możliwości telewizji cyfrowej nadawanej naziemnie (DVB-T). W ramach technologii cyfrowej udostępniono szereg nowoczesnych usług informacyjnych wykorzystywanych m.in. do przekazywania komunikatów dla ludności o zagrożeniach i zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo powszechne i porządek publiczny oraz na ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a także mienia.

 

Powiadomienia i ostrzeżenia RSO pojawiają się:

 • na stronach internetowych urzędów wojewódzkich,
 • na kanałach w TVP (telegazeta str. 430 lub 190 , platforma hybrydowa (HbbTV), napisy DVB),
 • w aplikacji mobilnej (systemy operacyjne Android, iOS, WindowsPhone).

W telewizorze

Komunikaty pojawiają się na ekranie telewizora w formie napisów. W zwięzły sposób informują i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety. W telewizorach dostosowanych do potrzeb telewizji hybrydowej (czyli łączącej telewizję z internetem) istnieje możliwość przejścia na stronę oferującą np. filmową informację dotyczącą zagrożenia.

W komórce

Bezpłatna aplikacja RSO jest dostępna w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Można ją wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.

 • Aplikacja na system Android - do pobrania pod tym linkiem
 • Aplikacja na system Apple - IOS do pobrania pod tym linkiem
 • Aplikacja na system Windows Phone - do pobrania pod tym linkiem.

 

Komunikaty w ramach RSO rozpowszechniane są za pomocą:

 • napisów wyświetlanych na ekranach telewizorów,
 • w telegazecie,
 • na Platformie Hybrydowej TVP,
 • w serwisach internetowych,
 • na urządzeniach mobilnych (aplikacje na smartfony i tablety)

 

Wprowadzanie i publikacja komunikatów RSO

Komunikaty są wprowadzane lub aktywowane przez dyżurnych Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w całym kraju, we wszystkich województwach, zgodnie z właściwością miejscową.

Część danych pobierana jest automatycznie z innych systemów technicznych. Przykładem takiego rozwiązania są informacje o stanie wód na wodowskazach, które pobierane są z serwera Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) i automatycznie aktywowane bez konieczności ingerencji dyżurnego (istnieje możliwość modyfikacji tego typu komunikatów). W przypadku komunikatów IMGW dyżurny WCZK musi zadecydować o nadaniu komunikatowi odpowiedniej wagi i o jego aktywacji.

 

Komunikaty w postaci napisów DVB-T oraz napisów w telegazecie przesyłane są przez nadajniki telewizyjne w sposób zregionalizowany (na kanałach regionalnych – np. TVP Katowice) lub bez regionalizacji (na kanałach TVP o zasięgu ogólnopolskim – np. TVP 1, TVP 2, czy TVP Info).

W pozostałych kanałach dystrybucji, tj.: aplikacjach mobilnych i serwisach na Platformie Hybrydowej TVP, komunikaty rozpowszechniane są w zakładkach tematycznych dedykowanych danym województwom.

 

 

Rodzaje komunikatów RSO.

Wyróżnia się następujące kategorie tematyczne komunikatów:

 • meteorologiczne;
 • hydrologiczne;
 • informacje drogowe;
 • informacje o stanie wód (wodowskazów);
 • ogólne.

 

Ze względu na wagę komunikatów RSO wyróżnia się:

 • powiadomienia;
 • ostrzeżenia;
 • ostrzeżenia alarmowe.

 

Wagę komunikatom nadaje się biorąc pod uwagę rodzaj i zasięg zagrożenia lub zdarzenia, a także jego możliwe skutki dla ludności, środowiska i infrastruktury.