Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Repatriant

Kto może zostać uznanym za repatrianta

Jeżeli jesteś osobą, która:

  • jest polskiego pochodzenia,
  • przed dniem wejścia w życie ustawy o repatriacji zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej,
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego w związku z pobieraniem nauki w szkole wyższej na podstawie przepisów o podejmowaniu i odbywaniu studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców