Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Kategoria: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Zalecenia i wskazówki dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Informacje oraz materiały edukacyjne - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Zalecenia i wskazówki dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Informacje oraz materiały edukacyjne

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 5.96 MB 2023-02-16 11:31:34
ZALECENIA I PROCEDURY POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEMOCĄ W RODZINIE 1021.67 KB 2021-09-30 10:13:18
Zalecenia dotyczące opracowania i realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową na terenie województwa śląskiego na lata 2024-2030 219.69 KB 2024-02-21 08:15:52
Rekomendacje dla powiatów i gmin dotyczące wzrostu efektywności pozyskiwania uczestników programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 57.5 KB 2017-04-14 13:19:23
Baza danych osób nadzorujących działanie służb z zakresu przeciwdziałania. przemocy w rodzinie 87.68 KB 2018-12-27 12:43:40
Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim 934.62 KB 2021-07-29 10:53:12
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim za 2014 rok 1014.84 KB 2017-04-27 14:40:55
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim za 2015 rok 1.32 MB 2017-04-27 14:41:26
Zalecenia dotyczące opracowania i realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową na terenie województwa śląskiego na lata 2024-2030 187.36 KB 2024-02-21 08:15:02
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim za 2016 rok. 1.39 MB 2017-11-24 10:39:11
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim za 2017 rok 1.48 MB 2018-12-14 12:33:26
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim za 2019 rok. 2.52 MB 2021-09-28 12:16:59
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim za 2018 rok. 2.98 MB 2021-09-28 12:18:43
Uwagi z nadzoru i kontroli dotyczące nieprawidłowości w realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych. 397.08 KB 2021-09-30 10:18:52
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim za 2022 rok 2.57 MB 2023-09-15 11:45:31
Baza teleadresowa placówek zapewniających w 2023 roku schronienie osobom doświadczającym przemocy domowej 430.99 KB 2023-07-19 13:20:37
Baza teleadresowa na 2023 rok podmiotów i organizacji przeciwdziałających przemocy domowej 1.15 MB 2023-07-19 13:18:37
Baza teleadresowa na 2023 rok poradnictwa specjalistycznego w tym świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji. 542.21 KB 2023-07-19 13:22:16
Baza teleadresowa na 2023 rok specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 319.53 KB 2023-07-19 13:17:09
Baza teleadresowa podmiotów realizujących w 2023 roku oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. 490.11 KB 2023-07-19 13:16:10
Baza teleadresowa podmiotów realizujących w 2023 roku programy psychologiczno-terapeutyczne. 388.55 KB 2023-07-19 13:15:26
Aktualizacja na 2023 rok bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących w województwie śląskim działanie służb w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 618.73 KB 2023-09-15 08:53:07
Raport z przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej w województwie śląskim za 2022 rok 2.51 MB 2023-09-15 11:43:08