Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Kategoria: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Zalecenia i wskazówki dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Informacje oraz materiały edukacyjne - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Zalecenia i wskazówki dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Informacje oraz materiały edukacyjne

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 1.72 MB 2021-06-02 12:30:34
ZALECENIA I PROCEDURY POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEMOCĄ W RODZINIE 1021.67 KB 2021-09-30 10:13:18
Zalecenia dotyczące opracowania i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa śląskiego na rok 2021 301.16 KB 2021-03-30 08:42:50
Rekomendacje dla powiatów i gmin dotyczące wzrostu efektywności pozyskiwania uczestników programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 57.5 KB 2017-04-14 13:19:23
Baza danych osób nadzorujących działanie służb z zakresu przeciwdziałania. przemocy w rodzinie 87.68 KB 2018-12-27 12:43:40
Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim 934.62 KB 2021-07-29 10:53:12
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim za 2014 rok 1014.84 KB 2017-04-27 14:40:55
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim za 2015 rok 1.32 MB 2017-04-27 14:41:26
Zalecenia dotyczące opracowania i realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa śląskiego na rok 2021 287.22 KB 2021-03-30 08:47:00
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim za 2016 rok. 1.39 MB 2017-11-24 10:39:11
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim za 2017 rok 1.48 MB 2018-12-14 12:33:26
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim za 2019 rok. 2.52 MB 2021-09-28 12:16:59
Baza teleadresowa podmiotów realizujących w 2021 roku programy psychologiczno terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie 247.67 KB 2021-03-02 12:52:51
Baza teleadresowa podmiotów realizujących w 2021 roku oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie 353.16 KB 2021-03-02 12:53:44
Baza teleadresowa na 2021 rok podmiotów swiadczaych poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie 435.09 KB 2022-01-17 12:15:16
Baza teleadresowa na 2021 rok podmiotów świadczących schronienie dla ofiar przemocy w rodzinie. 428.18 KB 2021-03-02 12:56:11
Aktualizacja na 2021 rok bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących w województwie śląskim działanie służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 123.5 KB 2021-09-28 11:51:06
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim za 2018 rok. 2.98 MB 2021-09-28 12:18:43
Uwagi z nadzoru i kontroli dotyczące nieprawidłowości w realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych. 397.08 KB 2021-09-30 10:18:52
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w woj. śląskim za 2020 rok. 2.57 MB 2021-12-14 09:29:02