Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Kategoria: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Zalecenia i wskazówki dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Informacje oraz materiały edukacyjne - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Zalecenia i wskazówki dotyczące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Informacje oraz materiały edukacyjne

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 5.63 MB 2022-02-18 14:28:57
ZALECENIA I PROCEDURY POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEMOCĄ W RODZINIE 1021.67 KB 2021-09-30 10:13:18
Zalecenia dotyczące opracowania i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa śląskiego na rok 2022 328.86 KB 2022-02-22 08:56:38
Rekomendacje dla powiatów i gmin dotyczące wzrostu efektywności pozyskiwania uczestników programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 57.5 KB 2017-04-14 13:19:23
Baza danych osób nadzorujących działanie służb z zakresu przeciwdziałania. przemocy w rodzinie 87.68 KB 2018-12-27 12:43:40
Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim 934.62 KB 2021-07-29 10:53:12
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim za 2014 rok 1014.84 KB 2017-04-27 14:40:55
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim za 2015 rok 1.32 MB 2017-04-27 14:41:26
Zalecenia dotyczące opracowania i realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa śląskiego na rok 2022 312.76 KB 2022-02-22 08:57:39
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim za 2016 rok. 1.39 MB 2017-11-24 10:39:11
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim za 2017 rok 1.48 MB 2018-12-14 12:33:26
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim za 2019 rok. 2.52 MB 2021-09-28 12:16:59
Baza teleadresowa podmiotów realizujących w 2021 roku programy psychologiczno terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie 247.67 KB 2021-03-02 12:52:51
Baza teleadresowa podmiotów realizujących w 2021 roku oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie 353.16 KB 2021-03-02 12:53:44
Aktualizacja na 2021 rok bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących w województwie śląskim działanie służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 123.5 KB 2021-09-28 11:51:06
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w województwie śląskim za 2018 rok. 2.98 MB 2021-09-28 12:18:43
Uwagi z nadzoru i kontroli dotyczące nieprawidłowości w realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych. 397.08 KB 2021-09-30 10:18:52
Raport z monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie w woj. śląskim za 2020 rok. 2.57 MB 2021-12-14 09:29:02
Baza teleadresowa na 2022 rok poradnictwa specjalistycznego świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji 401.51 KB 2022-02-18 09:28:06
Baza teleadresowa placówek zapewniających w 2022 roku schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 439.44 KB 2022-02-18 09:28:54
Baza teleadresowa specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 315.8 KB 2022-02-18 11:41:55