Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Program Rodzina 500+

Program 500 plus w 2021 roku.

  • Wniosek o świadczenie wychowawcze od kiedy i gdzie złożyć

    Nowy okres świadczeniowy „Rodzina 500+”

    • Od 1 lutego 2021 r. e-wniosek można złożyć przez Internet: za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo - Informacyjnej „Emp@tia” (gov.pl), systemów teleinformatycznych banków krajowych, które oferują taką możliwość, PUE ZUS (czyli przez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) oraz profil zaufany, lub osobiście w gminie. Wypełniony wniosek można także przesłać do gminy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Świadczenie z rządowego Programu „Rodzina 500+” zostanie wypłacone bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub w inny, dogodny dla rodziców sposób przewidziany w danej gminie.

    Ważne ! Przed wysłaniem wniosku sprawdź czy są poprawnie wpisane wszystkie dane.

    * Ważne ! Nie zapomnij podpisać wniosku.

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, Zespół do spraw kontroli świadczeń skierowanych do rodziny