Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Program Rodzina 500+

Sprawy związane ze świadczeniem wychowawczym 500plus rozpatrywane są w Twojej gminie/mieście, a w sytuacji, w której członek rodziny przebywa poza granicami kraju rozpatrywane są w ramach MIĘDZYNARODOWEJ KOORDYNACJI ŚWIADCZEŃ.
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, Zespół do spraw kontroli świadczeń skierowanych do rodziny