Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Program Niepodległa

Przydatne informacje nt. programu "Niepodległa"

 • Czym jest Program?

  Czym jest Program Wieloletni "Niepodległa"?

  Logo Programu Niepodległa, źródło - niepodległa.gov.pl    

  Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 
  Źródło grafiki: niepodlegla.gov.pl 

  Program Wieloletni „Niepodległa” łączy różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Inspiracją dla wspólnego świętowania są wartości szczególnie ważne dla Polaków: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność.

  PROGRAM WIELOLETNI „NIEPODLEGŁA” NA LATA 2017-2022 został przyjęty przez Radę Ministrów RP 24 maja 2017 roku. Dokument reguluje zasady przygotowania obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

  Pełnomocnikiem Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, został sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pan Jarosław Sellin. Koordynatorem projektu jest Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, a Biuro Programu „Niepodległa” odpowiedzialne jest za obsługę Programu. 

  Program wieloletni „Niepodległa” został podzielony na 3 priorytety:

  1. PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE;
  2. PROJEKTY REGIONALNE I LOKALNE;
  3. PROJEKTY ZAGRANICZNE.


  Ad. 1. 
  W ramach Priorytetu 1 Schemat 1A do realizacji wybrano 39 projektów instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wybrane projekty kulturalne – o różnym charakterze – mają stanowić „żywe” upamiętnienie rocznicy.
  W Priorytecie 1, w schemacie 1B Programu Wieloletniego „Niepodległa” realizowane będą projekty innych ministrów i podległych im instytucji. 
  Jesienią 2017 roku ogłoszony został uzupełniający nabór wniosków na projekty w ramach Priorytetu 1.

  Ad. 2. Biuro Programu „Niepodległa” jest organizatorem konkursów dotacyjnych wymienionych w Wieloletnim Programie jako Priorytet 2A i Priorytet 2B. W zależności od konkursu o dofinansowanie na realizacje projektów na terenie Polski mogą ubiegać się:

  1. Samorządowe instytucje kultury;
  2. Organizacje pozarządowe.

  Biuro Programu „Niepodległa” jest również dysponentem logo obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i redaktorem portalu niepodlegla.gov.pl. Wśród działań lokalnych i regionalnych znalazły się również projekty własne wojewodów określone priorytetem 2C. W sprawie tych programów należy kontaktować się z wojewodą właściwym dla danego województwa. Za coroczne nabory w priorytecie 2C odpowiada Koordynator Programu.

  Ad. 3. Priorytet 3 programu koordynowany i realizowany przez Instytut Adama Mickiewicza. Instytut w ramach Priorytetu 3A będzie realizował program wydarzeń zagranicznych. 

  W ramach Programu zostanie zrealizowanych kilkanaście projektów Instytutu Adama Mickiewicza tworzonych we współpracy z partnerami krajowymi, w tym z polskimi placówkami za granicą, i zagranicznymi. Instytut Adama Mickiewicza będzie również organizatorem konkursu dotacyjnego dla działań zagranicznych opisanego w priorytecie 3B.  Wszystkie zadania w programie muszą być realizowane przez beneficjentów (samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe) we współpracy z zagranicznymi partnerami.

  Program Wieloletni „Niepodległa” dostępny jest POD TYM ADRESEM >>


  Na podstawie informacji ze strony: niepodlegla.gov.pl

 • Kontakt

  Kontakt i koordynacja programu

  BIURO PROGRAMU "NIEPODLEGŁA"
  ul. Jasna 24
  00-054 Warszawa
  tel. (22) 182 26 00
  e-mail: kontakt@niepodlegla.gov.pl

  Więcej informacji o obchodach na stronie www.niepodlegla.gov.pl

  Zapraszamy również na:
   twitter.com/niepodlegla i www.facebook.com/niepodlegla1918