Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Paszporty

NIEPRZYJĘCIE WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU LUB PASZPORTU TYMCZASOWEGO

Jeżeli podczas składania wniosku paszportowego nie spełniasz podstawowych wymogów gwarantujących wydanie dokumentu paszportowego, tzn:

 

 

  • nie przedłożysz wydanych przez sąd dokumentów potwierdzających uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym m. in. postanowienie sądu rodzinnego w sprawie ustanowienia opieki, z którego wynika liczba opiekunów prawnych, a także zakres powierzonych im uprawnień)- w przypadku, gdy składasz wniosek jako opiekun prawny lub kurator w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych

 

  • odmówisz złożenia odcisków palców, jeżeli złożenie odcisków palców jest wymagane,

 

  • odmówisz złożenia podpisu, jeżeli podpis jest wymagany

 

pracownik punktu poinformuję Cię na piśmie o nieprzyjęciu Twojego wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego. 

Powiązane usługi

Wydział Spraw Obywatelskich