Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Paszporty

PRZYKŁADY PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW

.

 UWAGA ! Wniosek paszportowy możesz pobrać w dowolnym punkcie paszportowym - nie drukuj go z internetu. WNIOSEK WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI.

dla osoby pełnoletniej

Wniosek dla osoby dorosłej
awers
Wniosek dla osoby dorosłej
rewers

dla dziecka

Wniosek dla dziecka
awers
Wniosek dla dziecka
rewers

Uwagi do wniosku

  • pkt. 3 -  wpisz imiona  zgodnie z dokumentem tożsamości/aktem urodzenia.
  • pkt. 9  - wpisz numer PESEL,jeśli nie posiadasz numeru PESEL przydatne informacje znajdziesz w sekcji PESEL,
  • pkt. 12 - wybierz najwygodniejszy dla Ciebie sposób powiadomienia o gotowym do odbioru dokumencie paszportowym, wpisując numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,
  • pkt. 14  - wpisz serię i numer swojego ważnego paszportu lub ważnego dowodu osobistego, jeśli jesteś rodzicem ubiegającym się o paszport dla dziecka. PAMIETAJ, ŻE PODPIS MOŻESZ ZŁOŻYĆ DOPIERO W OBECNOŚCI URZĘDNIKA


Powiązane usługi

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców